JpadCO


International Holding

More detail

آرشیو:

تصویر: Holding Company
2018/07/14

Holding Company

A holding company is a company that owns other companies’ outstanding stock. A holding company usually does not produce goods or services itself (with no eponymous consumer-facing brand at most times); rather, its purpose is to own shares of other companies to form a corporate group. However, in many jurisdiction of the world, holding companies are usually termed as parent companies

تصویر: what is holding company structure
2018/07/14

what is holding company structure

A holding company is a company that owns other companies’ outstanding stock. A holding company usually does not produce goods or services itself (with no eponymous consumer-facing brand at most times); rather, its purpose is to own shares of other companies to form a corporate group. However, in many jurisdiction of the world, holding companies are usually termed as parent companies

تصویر: starting a holding company
2018/07/14

starting a holding company

Creating Your Holding and Operating Companies Assess your business needs. … Determine your business structure. … File a business application. … Create a bank account specific to your holding company. … Fund the holding company. … Keep accounting records for your transactions.

تصویر: بات‌نت Mevade، نسخه‌ی مخفی و پنهانی از یک تهدید قدیمی
2018/07/14

بات‌نت Mevade، نسخه‌ی مخفی و پنهانی از یک تهدید قدیمی

کاربران Tor از این شبکه به عنوان وسیله‌ی ارتباطیِ بین بات‌ها و کارگزارهای کنترل و فرمان‌دهی بات‌نت و تروجان Mevade استفاده می کنند. موسسه خبری سایبربان:زمانی که مشخص شد افزایش شدید و یک‌باره‌ی کاربران Tor نتیجه‌ی استفاده از این شبکه به عنوان وسیله‌ی ارتباطیِ بین بات‌ها و کارگزارهای کنترل و فرمان‌دهی بات‌نت و تروجان Mevade

تصویر: آیا ممکن است زبان مادری خود را فراموش کنیم؟
2018/07/14

آیا ممکن است زبان مادری خود را فراموش کنیم؟

فردی را تصور کنید که پس از سال‌ها اقامت در یک کشور خارجی نمی‌تواند، پیام متنی که از یکی از اعضای خانواده‌اش دریافت کرده را درک کند. احساس بیگانه بودن با زبان مادری، کمی دردناک است، اما بیشتر مهاجرانی که سال‌هاست در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند، به چنین مشکلی برخورده‌اند. شاید به نظر برسد که

تصویر: دارک وب چیست ؟
2018/07/14

دارک وب چیست ؟

به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ دولت انگلستان، در ماه نوامبر سال 2015، از ایجاد یک واحد متخصص جرایم اینترنتی خبر داد. وظیفه‌ی این گروه مقابله با دارک وب (Dark Web) است. تجارت‌های الکترونیکی که در دارک وب انجام می‌شوند، معمولاً غیرقانونی هستند. همچنین به اشتراک گذاشتن اطلاعات توسط کاربران آن بسیار زیاد است. در این

تصویر: ارتباط بین هوش مصنوعی و امنیت سایبری
2018/07/14

ارتباط بین هوش مصنوعی و امنیت سایبری

سرمایه‌گذاری معروف‌ترین برندهای دنیا در حوزه امنیت اطلاعات، عمدتاً به دلیل وجود مخاطرات و دشمنانی است که منتظر فرصت برای سوءاستفاده از این شرکت‌ها هستند. این تهدیدها، روی این حقیقت حساب باز می‌کنند که سیستم دفاعی این شرکت‌ها نیز توسط انسان کار می‌کند و بنابراین، می‌توان به شکلی دقیق به آنها نفوذ کرده و به